0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie psychologiczne

Poniższe twierdzenia dotyczą cech i zdolności posiadanych przez ludzi. Proszę ustosunkować się do każdego twierdzenia, wybierając odpowiedź, która najlepiej opisuje Pani /Pana osobę, a pozostałe odpowiedzi wykasować.  W metryczce pojawi się kilka pytań, w których będą dwie odpowiedzi np. płeć: 1-kobieta, 2 - mężczyzna, gdzie trzeba będzie prawidłową odpowiedź zostawić, np."1" a nieprawdziwą wykasować.  

W dalszej części ankiety będą pytania, w których po każdym z nich  pojawią się kategorie odpowiedzi:

1- zdecydowanie nie

2-nie

3- raczej nie

4- raczej tak

5-tak

6- zdecydowanie tak

Wybieramy wówczas właściwą odpowiedź np. 3 - raczej nie, zostawiając w odpowiedzi jedynie "3" a pozostały tekst wykasowujemy. Podobnie robimy z każdym twierdzeniem

 Każda odpowiedź jest dobra, o ile jest prawdziwa.
 


 

Szanowni Państwo

Jestem doktorantką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Prowadzę badania psychologiczne w ramach mojej pracy doktorskiej. Uprzejmie proszę o wypełnienie tej ankiety, która będzie wykorzystana w pracy doktorskiej. Uzupełnienie jej przez Państwo przyczyni się do rozwoju wiedzy psychologicznej.  

Proszę o udział w badaniach studentów wszystkich lat studiów. Proszę o chwilę refleksji nad sobą i szczere odpowiedzi.

Dziękuję za pomoc

Monika Strzelecka

W tej ankiecie jest 37 pytań.