Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Działalność zawodowa do PKA

 

Dzień dobry

Serdecznie prosimy o szczegółowe wypełnienie ankiety dotyczącej
różnych aktywności dydaktycznych i naukowych realizowanych
w IP KUL. 

 

Ze względu na krótki czas i wymagania PKA prosimy o terminowe
i rzetelne wypełnienie ankiety do dnia 28.11.2023 (wtorek).

 

UWAGA! Pola, które nie dotyczą Państwa aktywności proszę pozostawić puste. 
Bardzo prosimy, aby ankietę wypełnili WSZYSCY Pracownicy i odnieśli się do
WSZYSTKICH PÓL na ile to mozliwe (mamy je do wykazania w różnych punktach raportu PKA).

 

W ankiecie znajdują się łącznie 22 pytania opisowe zamieszczone na 5 oddzielnych stronach. Odpowiedzi zapisują się dopiero po przejściu do kolejnej strony.