Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ETAP II

Dziękuję, że zgodziłeś(-aś) się wziąć udział w badaniu. Badanie dotyczy roli wyobrażeń w życiu człowieka. Badanie jest anonimowe, nie posiada ograniczeń czasowych, przeciętny czas trwania tego etapu jest zróżnicowany i trwa około 15-25 minut. Na tym etapie zostaniesz poproszony(-a) o wyobrażenie sobie pewnej sytuacji oraz napisanie kilku zdań. Upewnij się, że podczas tego zadania będziesz miał(a) odpowiednie warunki oraz korzystasz z urządzenia, na którym możesz pisać. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie możliwe jest zrezygnowanie z dalszego udziału w badaniu. Za chwilę zapoznasz się z poleceniami. Postaraj się podchodzić do zadań z zaangażowaniem i szczerze odpowiadać na pytania testowe.

 

 

W tej ankiecie jest 15 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.