Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Wirtualna Księga Kondolencyjna poświęcona pamięci +Dra Stanisława Majdańskiego

fot. Andrzej Zykubek

Szanowni Państwo!

 

W związku z uroczystością pożegnania Ś.P. Dra Stanisława Majdańskiego, informujemy o możliwości dokonania wpisu w wirtualnej Księdze Kondolencyjnej udostępnionej przez Wydział Filozofii KUL.

Pięknie dziękujemy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Administratorem danych Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, tel. 81 445 41 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 81 445 32 30, adres e-mail iod@kul.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres organizacji konkursu, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji (z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa). Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, aby wziąć udział w konkursie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.