Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamówienie książki


UWAGA:

  1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BU KUL sprowadza materiały wyłącznie na potrzeby pracowników, doktorantów i studentów KUL.
  2. Materiały biblioteczne (druki zwarte, mikrofilmy) z bibliotek w Polsce sprowadza się o ile nie posiadają ich inne biblioteki w Lublinie, a z bibliotek zagranicznych dzieła, których nie posiadają biblioteki krajowe.
  3. Przed złożeniem zamówienia należy upewnić się czy poszukiwana publikacja nie znajduje się w zbiorach BU KUL, w bazach czasopism elektronicznych BU KUL lub w innych bibliotekach lubelskich.

 

Ankieta składa się z 13 pytań.