Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamówienie artykułu z czasopisma


UWAGA:

  1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BU KUL sprowadza materiały wyłącznie na potrzeby pracowników, doktorantów i studentów KUL.
  2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nie sprowadza artykułów z czasopism z bibliotek polskich.
  3. Przed złożeniem zamówienia należy upewnić się czy poszukiwana publikacja nie znajduje się w zbiorach BU KUL, w bazach czasopism elektronicznych BU KUL lub w innych bibliotekach krajowych.

 

 

Ankieta składa się z 13 pytań.