Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zamówienia reprograficzne

Biblioteka Uniwersytecka KUL realizuje zamówienia w zakresie usług reprograficznych na materiały, których nie można kopiować techniką tradycyjną.

Uwaga! Biblioteka może odmówić usługi reprograficznej na niektóre obiekty ze zbiorów specjalnych: rękopisy, stare druki, grafiki, mapy, druki rzadkie, cenne i szczególnie chronione (np. cymelia) oraz egzemplarze w złym stanie zachowania, a także ze względu na utrudnienia techniczne (np. ściśle sklejony grzbiet, który uniemożliwia kopiowanie).

WAŻNE:

Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).

Uzyskanie zgody na reprodukcje ze zbiorów specjalnych nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na ich opublikowanie. Prawo publikowania reprodukcji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udzielane jest w formie licencji i jest odpłatne. Licencji udziela Dyrektor Biblioteki. W publikacji należy podać miejsce przechowywania oryginału druku. Autor zobowiązany jest do przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej KUL jednego egzemplarza publikacji zawierającej reprodukcję.

Termin wykonania zamówienia:

Kopie reprograficzne - 14 dni od daty zamówienia

Skanowanie i fotografia cyfrowa - do 1 miesiąca od daty zamówienia

Zasady świadczenia usług reprograficznych z cennikiem

W tej ankiecie jest 8 pytań.