Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

XII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Rejestracja szkół

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest Rejestracja Państwa Szkoły i wskazanie Opiekuna, który przeprowadzi szkolny etap Konkursu za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 marca 2024 r.

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się corocznie w dwóch etapach.

Uczniowie - uczestnicy I etapu konkursu dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle; podczas rejestracji podają dane adresowe szkoły włącznie z numerem REGON - ten moduł rejestracyjny uruchomimy wkrótce.

Do 8 kwietnia 2024 r. na adres email Szkolnego Opiekuna Konkursu Logicznego zostanie przesłana lista zarejestrowanych uczestników - uczniów danej szkoły. Szkolny Opiekun Konkursu Logicznego jest zobowiązany do przesłania potwierdzonej listy uczestników w formie elektronicznej (wyraźne zdjęcie lub skan) na adres 
logika@kul.pl do 10 kwietnia 2024 r.

I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub - jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne - na terenie szkoły. W obu przypadkach Opiekunowie przygotowujący etap szkolny konkursu tworzą, we własnym zakresie, komisję szkolną, która nadzorować będzie przebieg testu.

Etap I – szkolny odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) w godzinach 09.00-10.00 CET. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełnią testy konkursowe online. Test składający się z pytań zamkniętych powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej, tj. 45 minut.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Komplet informacji o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu znajduje się na stronie 
https://konkurslogiczny.kul.pl.